ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Center for Medical Diagnostic Laboratories
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
King Chulalongkorn Memorial Hospital


      คู่มือส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

      ใบขอตรวจภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

      ใบขอตรวจหน่วยงานภายนอก (รัฐบาล)

      ใบขอตรวจหน่วยงานภายนอก (เอกชน)

หน้าหลัก    เกี่ยวกับ CMDL    ข่าว CMDL    การทดสอบที่เปิดให้บริการ    ฟอร์มและคู่มือ    ผลการตรวจวิเคราะห์    คำถามและข้อเสนอแนะ    ติดต่อ CMDL